Εσπέρια - Η Υποδομή μας Εκτύπωση E-mail
Προφίλ

Η κάθε παραγωγική μονάδα στηρίζεται στην οργάνωση και στην τεχνική της υποστήριξη.

Στο ισόγειο του διόροφου κτιρίου μας,

πέρα από το εμπορικό γραφείο υποδοχής παραγγελιών και τον χώρο επίδειξης

είναι εγκατεστημένος ο πιο σύγχρονος και κατάλληλα επιλεγμένος μηχανολογικός εξοπλισμός

για την μέγιστη ποιότητα και σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές παραγωγή των ευαίσθητων προϊόντων μας.

1 2 anad
3 fridge1 washer
sokolata paganis krema